นายสุริยัน วิเศษสังข์

รายละเอียด

ขาย-ให้เช่าเรือขุดหัวสว่าน (Cutter suction Dredger) ท่อทางดูด 16 นิ้ว ท่อทางส่ง 12 นิ้ว ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมท่อทุ่นยาว 300 เมตร เครื่องยนต์หลัก 330 แรงม้า เครื่องยนต์ขับไฮโดรลิค 150 แรงม้า รับจ้างขุดลอกท่าเทียบเรือ แม่น้ำลำคลอง หนอง บึงสระน้ำ ชายฝั่งทะเล รับจ้างตอกเข็มในน้ำด้วยโป๊ะปั้นจั่น ตอกหลักกันกระแทก หลักเทียบเรือ ยางเฟนเดอร์ รับจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือ ทางขึ้น-ลงเรือ (Slipway) เขื่อนป้องกันตลิ่ง รับจ้างยกของหนักด้วยโป๊ะเครนขนาดใหญ่ 300 ตัน รับจ้างสำรวจออกแบบงานทางน้ำ งานวางแนว วางท่อ ให้คำปรึกษาเรื่องงานขออนุญาตขุดลอก งานทิ้งดิน