พรภวิษย์

รายละเอียด

http://www.ndtthailand.co.th/
บริษัท เอ็น ดี ที (ประเทศไทย) จำกัด
มีสินค้าในโกดังของตัวเอง และสามารถสั่งสินค้าอื่นๆเพื่อนำเข้าได้
- มีสาขาอยู่ที่ ญี่ปุ่น(สำนักงานใหญ่), ดูไบ, ฝรั่งเศส, อเมริกา, ประเทศไทย เราสามารถหาสินค้าให้ลูกค้าได้จากหลายประเทศทั่วโลก