ยิ้ม

รายละเอียด

บรืษัท LRS MACHINERY

จำหน่ายเครื่องจักรหนัก นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศ

อาทิ รถตักล้อยาง รถเกรด รถแทรกเตอร์ รถแมคโฮ รถบด รถเจาะ รถยก เครื่องยนตร์