fasterent

รายละเอียด

บริการขาย/ให้เช่า พร้อมคนขับ ซึ่งลิฟท์ของเรามีความสูงตั้งแต่ 6 - 56 เมตร มีการใช้งานแบบใช้แบตเตอรี่ และแบบเครื่องยนต์ดีเซล สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง
▤ ลิฟท์กระเช้าส่วนบุคคล Personnel Lift
▣ ลิฟท์กระเช้าขากรรไกร Scissor lift
▤ ลิฟท์บูม Boom lift
▣ ลิฟท์ยก Telehandler
▤ ลิฟท์ขาแมงมุม Spider Lift
▤ นั่งร้านอลูมิเนียม INSTANT UPRIGHT
ลิฟท์กระเช้ามีใบปจ.2 ทีมงานผ่านการอบรม มีให้เช่ารายวัน รายเดือน หรือให้เช่าพร้อมคนขับ พร้อมให้คำปรึกษา